Wednesday, 21 March 2012

Mengusir Syaitan....

Al-Quran telah banyak mengingatkan kita agar
berwaspada terhadap musuh nombor satu iaitu syaitan.
Jika kesempurnaan mengimani setiap cabang iman dan
Islam dengan mempelajari hukum-hukum yang dikandungnya
seperti halal haramnya, sunah-sunah dan adabnya, maka
sikap waspada kepada syaitan pun harus demikian.
Faktor-faktor penyebab kelemahan dan kemusnahan
seorang islam seperti sifat-sifat keji, fitnah,
bencana dan kerosakan adalah didalangi syaitan. Antara
cara-cara mengusir syaitan ialah:

1. Isti'azah (Berlindung kepada Allah) - Beristiazah
merupakan ubat yang paling mujarab untuk setiap
gangguan syaitan. Allah berfirman: "Dan jika syaitan
mengganggumu dengan suatu gangguan maka mohon
perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Fushilat 36)

2. Membaca surat:Al-Falaq dan surah Annas - Rasulullah
bersabda: "Tidakkah engkau tahu bahawa malam hari ini
turun sejumlah ayat yang belum pernah ada seumpamanya
iaitu :Qul A'uzu birabbil-falaq dan Qul A'uzu birabbin
Naas." (Muslim). Dari Aisyah r.a, Bukhari telah
meriwayatkan bahawa Nabi saw manakala naik ketempat
tidur setiap malam,baginda menghimpunkan dua tapak
tangannya lalu meniupkan seraya membaca: Qulhuwallahu
Ahad,Qul A'uzu birabbil falaq dan Qul A’uzu
birabbinnaas kemudian mengusapkan ke seluruh badannya
mulai dari kepalanya lalu muka dan seluruh bahagian
badan depan sebanyak tiga kali.

3. Membaca ayat Kursi - Ayat Kursi di samping ia
sebagai ayat yang paling agong kerana mengandungi
dasar-dasar tauhid, juga ia laksana petir yang
menyambar setiap syaitan yang mencuba mendekati
seorang muslim saat ia membacanya menjelang tidur.

4. Menundukkan pandangan - Memandang yang diharamkan
oleh Allah merupakan satu pintu syaitan yang paling
berbahaya. Dengannya tidak sedikit orang masuk ke
Jahannam. Dengannya iman menjadi lemah dan
kelazatannya hilang. Dengannya fikiran pula menjadi
keruh akal pun tumpul. Pandangan adalah pangkal dari
kebanyakan bencana dan kejadian yang menimpa umat
manusia. Pandangan menumbuhkan getaran perasaan,
sedang getaran perasaan mendatangkan fikiran yang
aneh-aneh yang melahirkan syahwat dan keinginan buruk.
Sabar menahan pandangan mata jauh lebih mudah dan
lebih ringan daripada menahan sabar derita dan bencana
yang diakibatkannya.

5. Menjauhkan pendengaran dari hal-hal yang batil -
Dalam hal menutup telinga ini kerap para pengikut
kebatilan lebih ketat dari pengikut haq. Para pengikut
kebatilan ini betul-betul menutup telinganya dari haq
rapat-rapat sebagaimana firman Allah S.W.T.: "Dan
sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada
iman) agar Engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan
anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan
bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari)
dan menyombongkan diri dengan amat sangat." (Nuh 7)

6. Syaum (Puasa) - Puasa merupakan ubat pengganti
pernikahan bagi yang belum mampu melakukannya.
Rasulullah bersabda: Dengan puasa dapat melemahkan
atau menahan hawa nafsu yang selalu mengganggunya.
Dengan demikian, puasa atau syaum menjadi penghalang
atau penyumbat pintu syaitan.

7. Nikah - Nikah merupakan satu cara untuk menutup
pintu syaitan, kerana dengan bernikah lebih
terpelihara pandangan dan kemaluan dan dengan menikah
gejolak nafsu syahwat yang ditimbulkan oleh sang musuh
dapat dikendalikan. Rasulullah bersabda: "Wahai
segenap pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu
untuk menikah, maka menikahlah. Dan barangsiapa yang
tidak mampu hendaklah ia berpuasa, kerana puasa akan
menjadi perisai baginya." (Hadis Riwayat Bukhari)

8. Memperkukuhkan ikatan kekeluargaan (Ikatan
Rumahtangga) - Salah satu pintu syaitan ialah bercerai
berai. Antara faktor yang dapat menjamin jalinan
kekeluargaan dalam Islam ialah memilih isteri yang
solehah,menjauhkan kemampuan dari masyarakat jahiliah,
hidup di tengah masyarakat yang Islamik, mendidik
putera-puteri dengan pendidikan Islam dan sebagainya.
Rasulullah bersabda: "Orang yang paling baik di antara
kalian ialah yang paling baik akhlaknya terhadap
keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik
terhadap keluargaku."

9. Muhasabah (Memeriksa diri) - Cara ini digunakan
untuk mengubati penyakit yang timbul saat
mempraktikkan amal jamaah (kerja bersama), riyak, suka
populariti dan sebagainya. Semua penyakit ini ditabur
oleh iblis ditengah-tengah jalan sang penyeru
kebenaran agar menyimpang dan gagal. Allah berfirman:
"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada
Allah, hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang
telah diperbuatkan untuk hari esok." (Al-Hasyr 18)

10. Mengenali hakikat dunia - Al-Quran telah
memberikan gambaran begitu indah tentang dunia melalui
ayat: "Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia)
kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami
turunkan dari langit, maka menjadi subur kerananya
tumbuh-tumbuhan di muka bumi, lalu tumbuh-tumbuhan itu
menjadi kering yang diterbangkan angin." (Al-Kahfi
45). Rasulullah bersabda: "Dunia dibanding akhirat tak
lain bagaikan seseorang memasukkan sebuah jari
tangannya kelautan, lalu ia angkat kembali jari
tersebut dengan air yang dibawahnya (yang melekat
padanya)." (Muslim)

11. Komitmen terhadap jemaah - Komitmen terhadap
jemaah muslim yang baik merupakan suatu hal yang tidak
diingini oleh musuh Allah, kerana jemaah yang baik
salah satu penyelamat dari neraka ketika sang musuh
mengajak para pendukungnya ke neraka. Manusia itu
terpengaruh oleh lingkungan yang mengelilinginya dan
kebanyakkannya ia diwarnai oleh sifat-sifat masyarakat
dimana ia hidup dan berkembang. Rasulullah bersabda:
"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci).
Ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau
Majusi." (Bukhari)

12. Kata-kata lembut dan ucapan yang baik. - Kata-kata
yang baik merupakan ubat untuk mengusir bisikan
syaitan dari sebarang kejahatan firman Allah: "Dan
katakanlah kepada hamba-hambaKu, Hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya
syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara
mereka…" (Al-Isra 53) Kata-kata yang baik itu sedekah
dan juga dapat menghindarkan diri dari api neraka.
Rasulullah bersabda: "Takutlah kamu dari neraka
sekalipun dengan (sedekah) sebiji kurma. Jika tidak
mendapatkannya, maka hendaklah dengan kata-kata yang
baik." (Bukhari)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...